Bericht

Nieuws

Van Genlias naar WieWasWie


De laatste dagen is er wat onrust bij de gebruikers van Genlias en WieWasWie over de toekomst van beide sites. De bezorgdheid komt vooral voort uit het besluit van de instellingen die deelnemen aan Genlias om per 1 november te stoppen met de website Genlias. Tegelijk biedt WieWasWie nog niet de functionaliteit en de data van Genlias. De angst bestaat dat WieWasWie op het moment van het sluiten van Genlias nog geen acceptabel alternatief is.

Sinds de lancering van de bètaversie van WieWasWie op 2 juli verzorgt het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) de exploitatie voor de deelnemende instellingen. Het CBG zet zich graag in om samen met deze deelnemers van WieWasWie een succes te maken. Het ziet de voordelen van een modern landelijk platform dat de stamboomonderzoekers ondersteunt bij hun onderzoek, waar je centraal informatie vindt uit, of doorverwezen wordt naar bronnen van de deelnemende instellingen.

Deelnemers zijn op dit moment alle Genlias-deelnemers (de regionale historische centra in de provinciehoofdsteden en het Nationaal Archief) en een aantal instellingen dat gebruik maakt van de Digitale Stamboom. Deze instellingen hebben een aantal jaren geleden besloten samen te werken in het project WieWasWie om een nieuwe website te realiseren, die in technisch opzicht meer van deze tijd is. De data van de Genlias deelnemers zouden hierin een plek krijgen, waarna de Genlias website gestopt zou worden. De deelnemers zouden anders immers tegelijkertijd voor het beheer en onderhoud van twee websites moeten betalen.

 

Beter zoeken & vinden

Het CBG en de deelnemers aan WieWasWie werken er samen aan om voor 1 november een aantal technische verbeteringen te realiseren, bestaande data te verbeteren en de datacollecties uit te breiden. In de eerste plaats wordt daarbij de zoekfunctie van WieWasWie sterk verbeterd. De mogelijkheid om op twee personen te zoeken wordt gerealiseerd. Hierdoor kan er een stuk efficiënter worden gezocht. Daarnaast zal ‘exact zoeken’ ook echt exact naar het ingevoerde zoekwoord gaan zoeken, en wordt het manoeuvreren door de zoekresultaten verbeterd. Er moet gebladerd kunnen worden van document naar document zonder terug te gaan naar het resultatenoverzicht, en bij veel zoekresultaten moet je meteen naar een bepaalde bladzijde in het resultatenoverzicht kunnen gaan door een getal in te voeren. Ten slotte zal de website de zoekvragen gaan onthouden, zodat bij aanpassen van de zoekopdracht niet alles opnieuw hoeft te worden ingevoerd.

 

Uitbreiding en verbeterde brongegevens

Wat de uitbreiding van de datacollecties betreft: de collecties van de Digitale Stamboom deelnemers die meedoen in WieWasWie worden in de loop van deze maand overgezet naar WieWasWie of opnieuw gemigreerd. Voor het Gemeentearchief Rotterdam, het Haags Gemeentearchief, en het Noord-Hollands Archief zorgt de migratie er voor dat hun gegevens nu ook via WieWasWie beschikbaar komen. Voor de reeds op WieWasWie beschikbare gegevens van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Archief Eemland, betekent de ‘hermigratie’ een verbetering van de gegevens en de eventueel beschikbare scans. De collecties van het Noord-Hollands Archief bevatten ook de Noord-Hollandse Genlias-data. De data van de andere twee ontbrekende Genlias-provincies Utrecht en Zeeland worden naar verwachting in september-oktober opgenomen.

De financiële exploitatie van WieWasWie is aan de inkomstenkant gebaseerd op bijdragen van de deelnemende instellingen, inkomsten uit advertenties en inkomsten uit abonnementen van gebruikers. Nu het CBG de exploitatie is gaan verzorgen van WieWasWie draagt het ook in financiële zin hieraan bij. Om WieWasWie in stand te houden en verder te kunnen ontwikkelen zullen de inkomsten uit abonnementen onontbeerlijk zijn. Van het publiek zal een – naar verwachting bescheiden – bijdrage moeten worden gevraagd. Daarover maken de deelnemende instellingen en het CBG in het laatste kwartaal van dit jaar afspraken. Tot en met 31 december zullen in ieder geval alle functionaliteiten van de website om niet worden aangeboden.

 

Met de kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de database, en de aanpassing van de zoekfunctionaliteit verwachten wij – CBG en WieWasWie-deelnemers – van WieWasWie een waardige opvolger van Genlias te maken.

Update 18 september 2012: GenLias heeft een bericht geplaatst over het stopzetten van de website. Zie het bericht op GenLias.nl 

Vragen en reacties kunnen worden gericht aan helpdesk@wiewaswie.nl