Bericht

Agenda

GENLIAS IN DE LUCHT TOT 1 JANUARI 2013


In samenwerking en overleg met het CBG, exploitant van WieWasWie, is besloten dat Genlias in de lucht blijft tot 1 januari aanstaande. Dit besluit is genomen als reactie op bezorgdheid over het stoppen van Genlias voordat de opvolger WieWasWie minstens een gelijkwaardig alternatief biedt.

De twee belangrijkste punten waar WieWasWie momenteel nog aan werkt, zijn het versterken van de zoekfunctionaliteit (o.a. het zoeken op twee personen tegelijk), en het verbeteren van de hoeveelheid en de kwaliteit van de beschikbare data in WieWasWie.

Het eerste punt zal naar verwachting eind oktober gerealiseerd zijn. Dit kan niet gegarandeerd worden voor het tweede punt. De software waarmee de data van Genlias overgebracht wordt naar WieWasWie blijkt de grote hoeveelheid records niet op tijd te kunnen verwerken.

Hoewel ook op dit terrein de planning nog steeds is gericht op 1 november a.s., zijn er bij het verwerken van de Genlias-data vele partijen betrokken en is het volume daarvan zodanig groot, dat het zinvol lijkt om Genlias nog een extra periode in de lucht te houden.