Bericht

uit index

Boeven in de familie & uitgeven boek familiegeschiedenis

Genealogiedag HCC

Titel: Boeven in de familie & uitgeven boek familiegeschiedenis – Genealogiedag HCC
Locatie: Baarn
Link: Klik hier
Beschrijving: Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn, op loopafstand van het station

Op zaterdag 2 maart houdt de HCC!genealogie haar Landelijke Bijeenkomst.

Op het programma staan twee lezingen:

In de morgen om half 11 zal dhr. Dick van de Heg een presentatie geven over het uitgeven van een boek. In deze presentatie gaat de heer van de Heg in hoe hij er aan toe gekomen is om een boek te schrijven en deze in eigen beheer uit te geven. U zult begrijpen dat dit (voor ons) ook een genealogieboek kan zijn. Maar voordat het zover is moeten er een aantal keuzes gemaakt worden.

Deze keuzes kunnen zijn: wordt het een stamreeks, een genealogie, een kwartierstaat of een parenteel? Ga ik alle familieleden beschrijven of doe ik dat tot een bepaalde generatie. Schrijf ik in de ik-vorm of in de algemene vorm. Wordt het boek als een statisch verhaal beschreven of komen er allerlei informatie en anekdotes bij? Hoe ga ik om met de bronvermeldingen? Hoe doe ik de logische nummering van de generaties? Moeten er foto’s en delen van akten in en hoe druk ik die af met welke resolutie? Ga ik een ISBN hanteren? Welk formaat wordt het boek en hoeveel pagina’s komen er in?

U ziet, er zijn plenty vragen over het produceren van een boek, waarbij zeker niet vergeten mag worden hoe om te gaan met de drukker, resp. uitgever. En wat te denken over de kosten en is het haalbaar voor een familielid mijn boek te kopen?

Daarna is er pauze en voor deze gelegenheid kunt u gebruik maken van de uitstekende lunchfaciliteiten tegen alleszins acceptabele prijzen. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u zich het beste – al direct bij aankomst – bij de ontvangstbalie melden en uw lunchwensen kenbaar maken. Bij de lunchtijd wordt het bestelde opgediend en dan kunt u ook afrekenen.

Na de lunch, dat zal om en nabij de klok van 13.00 uur zijn zal de heer Hans van Felius zijn presentatie geven over ‘boeven in de familie’.

Een toevallige vondst in het rijksarchief van Noord-Holland leidde tot het stellen van een vraag in het Zeeuws archief van Middelburg: “Kan ik hier iets vinden over gevangenen in Zeeland in de negentiende eeuw?” Het antwoord op de vraag betekende het begin van een speurtocht naar veroordelingen van diverse familieleden. De toevallige vondst in Noord-Holland betrof een inschrijving als gevangene van een oom van mijn opa, ome Kees van Felius. Maar ook zijn broers en ouders kwamen met justitie in aanraking.

Aan de hand van de gevonden gegevens wordt u in deze lezing meegenomen langs de archieven waarin u de boeven in uw familie kunt terugvinden. Schokkend? Eigenlijk niet, want in de loop van het verhaal zult u merken dat mensen een gezicht krijgen, dat ze boven de dorre feiten uitgetild worden. En u zult zien dat er eigenlijk niets nieuws onder de zon is, want sommige gebeurtenissen uit het verleden klinken soms verrassend bekend.

Eigenlijk een ongewoon verhaal over gewone mensen; mensen die we allemaal in de familie kunnen hebben.

Tot slot

Voor diegenen die een laptop hebben en mee willen nemen, worden daartoe uitgenodigd, want na de presentaties kunt u algemene vragen stellen over genealogie en programma’s.
Starttijd: 10:30
Datum: 2013-03-02
Eindttijd: 16:00