Bericht

Agenda

16 mei – Historisch Café Amersfoort

Cultureel erfgoed op waarde geschat

Sandra Hovens, medewerker van de afdeling Monumentenzorg van Gemeente Amersfoort spreekt over het onderwerp: Cultureel erfgoed op waarde geschat.

Amersfoort is een aantrekkelijke historische stad, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische en architectonische waarden vormen daarin belangrijke elementen. In tijden van recessie lijken dat ‘luxe producten’.

Recente onderzoeken tonen aan dat cultureel erfgoed een belangrijke impuls is en een bijdrage kan leveren aan de economie. Het is belangrijk voor het vestigingsklimaat, de identiteit en de aantrekkelijkheid van de stad. Investeren in erfgoed loont en leidt tot een positief vliegwieleffect.

Wat is er nodig om in dit opzicht een aantrekkelijke stad te zijn en te blijven? Welke rol kan de stad en de overheid hierin vervullen in een veranderende samenleving? Graag wil Monumentenzorg hierover in gesprek tijdens het Historisch Café.

Locatie: Het Hofje Armen de Poth, Pothstraat 16 Amersfoort.
Link: Klik hier

Datum: 2013-05-16

Starttijd: 17:00