Bericht

Agenda

5 oktober | Genealogiedag Vorst&Volk Assen

Titel: 5 oktober | Genealogiedag Vorst&Volk Assen
Locatie: Drents Archief, Assen
Link: Klik hier

Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseert HCC!genealogie in samenwerking met het Drents Archief in Assen haar landelijke genealogiedag. De vereniging -die per jaar meer bijeenkomsten organiseert- doet dat eenmaal per jaar in een archief, om zo in de buurt van hun leden een interessante bijeenkomst te houden. Deze dag is ook uitermate geschikt voor het archief om in de eigen regio de bevolking te informeren over wat er in het archief te vinden is en om hen te enthousiasmeren. Ontdek het leven van je voorouders, waar woonden ze en wat was hun beroep? Dat zijn zo maar enkele vragen waarop men een antwoord kan proberen te krijgen.

Een rijke en afwisselende dag met een informatiemarkt, alles over genealogische computerprogramma’s, presentaties van ervaren genealogen, rondleidingen, films, presentatie digitale bevolkingsregisters en lezingen rond het thema Vorst & Volk. Een prachtige kans om met onderzoek te beginnen of om zich in een nieuwe hobby te verdiepen.

Op 5 oktober introduceert het archief als nieuwe ontwikkeling de toegankelijkheid van de digitale bevolkingsregisters van alle Drentse gemeenten.

Lezingen

Tijdens de bijeenkomst worden er een drietal lezingen gegeven. André Clement, projectleider indicering bevolkingsadministratie van het Drents Archief, zal het hebben over de ‘digitale Drentse bevolkingsregisters’. Een mega-klus die in samenwerking met de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe tot stand gekomen is. Hij gaat dieper in op het project en het belang ervan voor onderzoekers. Hij lardeert zijn verhaal met enkele onderzoeksvoorbeelden.

Dr. Erwin H.K. Karel is als docent verbonden aan de sectie Economische en Sociale Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast schrijft hij als freelance historicus artikelen en boeken over (regionale) historische onderwerpen. Hij zal spreken over ‘De honkvaste Drent, mythe of werkelijkheid?’ Drentse boeren verhuisden vroeger nauwelijks, zo wordt vaak gedacht. Maar klopt dat wel? In deze lezing geeft Erwin Karel antwoord op die vraag. Hij analyseerde de bevolking van het Drentse zanddorp Oosterhesselen aan de hand van kerkregisters, bevolkingsregisters en de burgerlijke stand.

De derde lezing met als titel ‘Klapt Sigismund uit de school?’ is van Dr. Jan K.H van der Meer. Hij promoveerde op onderzoek naar patriotten in de stad Groningen

Informatiemarkt

Op dit soort bijeenkomsten is altijd een keur aan andere verenigingen en instanties aanwezig, zoals de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, Geneanet, Centraal Bureau voor Genealogie, Plaatsengids.nl, WieWasWie, Pro-Book Media, Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en HCC!Groningen.. Sigismund van Heiden Reinestein was drost van Drenthe en als kamerheer van stadhouder Willem V een van diens voornaamste raadgevers. Aan de hand van de dagboeken en reisverslagen die Van Heiden in de periode 1764-1794 bijhield, schetst Jan van der Meer wat Van Heiden te melden heeft over de verstandhouding tussen Willem V en ‘het volk’ en over zijn eigen positie tegenover de stadhouder. Van der Meer verzorgde de vertaling van de dagboekaantekeningen van Sigismund van Heiden Reinestein, de uitgaven daarvan verschenen in 2007 en 2013.

Omdat bij het verwerken van stamboomgegevens de computer inmiddels een onmisbaar hulpmiddel is, zijn er diverse computerprogramma’s die de stamboomonderzoeker daarbij hulp bieden. Op 5 oktober kunnen bezoekers kennisnemen van de mogelijkheden van programma’s als Aldfaer, Gens Data Pro, Reunion, Pro-Gen en MyHeritage.

Archieven en HCC!genealogie

Eerder organiseerde HCC!genealogie soortgelijke dagen in het BHIC in Den Bosch, HCO in Zwolle, het Noordhollands Archief in Haarlem, het Nationaal Archief en het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, het Tresoar in Leeuwarden en het Utrechts Archief.

Interessegroep Genealogie

De Interessegroep Genealogie van HCC is een levendige groep die adviseert over bijvoorbeeld genealogische softwarepakketten en de mogelijkheden van internet op dit gebied. De groep biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft cursussen door heel het land. Daarnaast exploiteert zij een tweetal websites: de nieuwssite http://genealogie.hcc.nl en www.stamboom.nlStarttijd: 10:00

Datum: 2013-10-05
Eindttijd: 16:00