Bericht

Agenda

24 nov | Lezing DNA-onderzoek en de herkomst van de Asjkenazische joden

Titel: 24 nov | Lezing DNA-onderzoek en de herkomst van de Asjkenazische joden
Locatie: Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 110, 6e etage
Link: Klik hier
Beschrijving: Jits van Straten spreekt over
DNA-onderzoek en de herkomst van de Asjkenazische joden

14.00 uur, Openbare Bibliotheek Amsterdam,
Oosterdokskade 110, 6e etage

Uit onderzoek van de spreker is gebleken dat het historisch zowel als getalsmatig niet mogelijk is dat de Asjkenazische joden (voornamelijk Oosteuropees) afstammen van joden die tijdens de pogroms in de middeleeuwen vanuit Duitsland naar Oosteuropa zijn gevlucht. Bij het DNA-onderzoek wordt hier echter wel van uitgegaan. Tijdens de lezing zal worden aangetoond waarom dit belangrijke consequenties heeft voor de conclusies van het DNA-onderzoek, ook wat betreft de Westeuropese joden.

Meer informatie in de Trouw van 1 februari 2010:
“Het leek duidelijk. De Romeinen verdreven de joden uit Palestina, waarna de diaspora begon. Maar volgens historisch onderzoek stammen hedendaagse joden vooral af van bekeerlingen. Die conclusie trekt op zijn manier ook microbioloog Jits van Straten.”

Jits Van Straten schreef een boek over dit onderwerp: ’De herkomst van de Asjkenazische joden: de controverse opgelost’. Daarin maakt hij gebruik van historisch-demografisch, genetisch, archeologisch en linguïstisch onderzoek.

Starttijd: 14:00
Datum: 2013-11-24