Bericht

Agenda

28 maart | Inleiding en cursus stamboomonderzoek

Bibliotheek aan den IJssel start een stamboomcafé. Als leidraad hiervoor fungeert de basiscursus stamboomonderzoek van de Open Universiteit, ontwikkeld door Rob van Drie, hoofd publieksdiensten en plaatsvervangend directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie. Op vrijdag 28 maart om 16:00 uur geeft Roel Vennik een inleiding op de bijeenkomsten.

AD, 22 maart  2014

AD, 22 maart 2014

Agenda

De stamboomcafés zijn van 10:30-12:00 op:

vr 11 april Thema genealogie en familiegeschiedenis
vr 2 mei Thema bevolkingsregistratie 19e en 20e eeuw
vr 30 mei Thema voornamen en familienamen
vr 17 oktober: Thema bevolkingsregistratie 17e en 18e eeuw
vr 14 nov Thema Kennismaking met aanvullende bronnen

Titel: 28 maart |inleiding stamboomcafé en cursus stamboomonderzoek
Locatie: Bibliotheek Capelle
Link: Klik hier