Bericht

Collecties

WieWasWie-VeleHanden: al 10% van de bevolkingsregisters ontsloten.

Handen die applaudiseren

Applaus voor de vele handen die al 10 procent ingevoerd hebben!Foto: Nationaal Archief via gahetNa.nl (1932)

Wie woonden er in Maastricht, Breda en Rotterdam aan het einde van de negentiende eeuw?

Sinds 14 april kun je helpen dat inzichtelijk te maken via het project ‘WieWasWie-bevolkingsregisters’. Ruim 500 vrijwilligers zijn al bezig met het indexeren van deze prachtige bron. En hoe!

Doe je ook mee? Let dan even op de veelgemaakte fouten.

Bedankt

Binnen 2 maanden is de eerste mijlpaal bereikt: 10 procent van alle scans is al dubbel ingevoerd, gecontroleerd en daarmee afgerond. Een prachtig resultaat waarvoor we alle vrijwilligers hartelijk willen bedanken.

Veel gemaakte fouten

Op dit moment is al 10 procent van de 327.089 scans dubbel ingevoerd en gecontroleerd. Daarbij wordt wel eens een foutje gemaakt. Niet erg, elke scan wordt immers twee keer ingevoerd en daarna nog eens gecontroleerd. Maar het kost de controleurs wel een hoop extra werk, vooral als ze overgeslagen informatie aan moeten vullen. Let daarom op de volgende punten:

1. Onderste regels

Scroll altijd helemaal door tot onderaan de scan. Vaak staan daar, na een aantal lege regels, toch nog nieuwe namen. Tip: gebruik de navigator bij de scan om de hele bladzijde in een keer te overzien.

2. Geboorteplaats:

De plaatsnaam mag geschreven worden zoals dit tegenwoordig gebruikelijk is. Eventuele toevoegingen zoals provincie of land dienen niet overgenomen te worden. Als de geboorteplaats niet is vermeld, vul je #### in.

3. Doorhalingen:

doorhalen

Doorhalingen zijn het bevolkingsregister niet vreemd.

Veranderingen (geboorte, overlijden, verhuizingen) in een huishouden werden steeds bijgehouden door gegevens door te strepen en/of bij te schrijven.

De doorhalingen maakt het soms lastig om de tekst te ontcijferen. Toch vragen we je om ook doorgestreepte personen over te nemen. Overleden en verhuisde personen willen we immers later wel kunnen terugvinden! Uitzondering daarop zijn verbeteringen in delen van een regel. Als een naam bijvoorbeeld is doorgestreept en verbeterd, voer je alleen de verbetering in.

4. Achternamen

getrouwde vroew

Op dit blad staat als achternaam ‘Schemer, wed Vos’. De eigen naam ‘Schemer’ neem je over. De naam van haar overleden man voer je niet in. De toevoeging N.B. bij de geboorteplaats wordt eveneens niet overgenomen.

Vul alleen de eigen achternaam in. Bij vrouwen wordt regelmatig zowel de aangetrouwde naam als de meisjesnaam genoemd, bijvoorbeeld ‘Bakker, geboren Maasland’. Je voert dan alleen Maasland in, de vrouw is geboren met de naam Maasland. Naast de namen neem je geen titels of andere toevoegingen over.

Alle regels kun je snel terugvinden in de invoerinstructies en kijk regelmatig tussen de berichten voor mededelingen, hulp en tips!

Een rijke bron

Vanaf 1850 moeten alle Nederlandse gemeentes bijhouden wie er binnen hun gemeentegrenzen woonden. Alle inwoners werden per huishouden genoteerd in een boek, het bevolkingsregister. Naast namen, geboortedatum en –plaats werden gegevens als burgerlijke staat, religie, beroep en adres(sen) en meer bijgehouden. Met al die gegevens zijn bevolkingsregisters een rijke bron voor de stamboomonderzoeker.

Gegevens online via oa. WieWasWie.nl

Het Stadsarchief Breda, het Stadsarchief Rotterdam en het Regionaal Historisch Centrum Limburg zullen de door jullie ingevoerde gegevens via hun websites online zetten. Bovendien worden de gegevens en de scans ook gepubliceerd op het platform WieWasWie.nl. Daar kun je miljoenen bronnen met persoonsgegevens doorzoeken en raadplegen. De stamboomonderzoeker zal blij zijn met de toevoeging van de bevolkingsregisters aan de database!