Bericht

Collecties

Militieregisters Noord-Holland nu op WieWasWie

Begin oktober kondigden we al aan dat de collectie militieregisters op WieWasWie spoedig zou worden uitgebreid. Vandaag is het zover: alle Noord-Hollandse militieregisters zijn nu via WieWasWie te benaderen.

fragment militieregisters

Klink om het hele blad te openen.

Inhoudelijk zijn deze militaire bronnen vooral interessant door de beschrijving van het uiterlijk van de mannen. Dit ‘signalement’ geeft bijvoorbeeld de kleur van de ogen, haar en wenkbrauwen, de vorm van de neus, mond en kin en eventuele andere kenmerken zoals littekens. Bij een gebrek aan foto’s en portretten kun je met de militaire bronnen toch een beeld vormen van hoe je voorvaderen eruitzagen.

Loting voor militaire dienstplicht, lichting 1933, op het Binnenhof in Den Haag via gahetNA.nl

De collectie is afkomstig van het Noord-Hollands Archief en is ook via www.militieregisters te te raadplegen. WieWasWie heeft de gegevens verrijkt met de plaats van inschrijving (de woonplaats van de ouders van de ingeschreven jongeman)  en het type register waar de inschrijving in werd gedaan. Met name dat laatste is een interessante toevoeging omdat ‘militieregisters’  een overkoepelende term is voor de inschrijvingsregisters, de alfabetische naamlijsten daarop en de lotingsregisters. De scans van de registers zijn tegen een kleine vergoeding on te zien via militieregisters.nl.

Links: