Over WieWasWie

De website WieWasWie

Naar WieWasWie

WieWasWie is een online platform met persoonsinformatie uit de archieven van erfgoedinstellingen uit heel Nederland. Deze kun je op WieWasWie doorzoeken en raadplegen. De database bevat historische persoonsgegevens van ruim 112 miljoen personen.

WieWasWie biedt de beginnende onderzoeker steun in de vorm van laagdrempelige achtergrondinformatie over genealogie en het gebruik van de website zelf. Ontdek jouw familiegeschiedenis op WieWasWie.

 

Organisatie

WieWasWie is gemaakt in opdracht van een aantal erfgoedinstellingen in Nederland. Deze instellingen leveren de collecties van WieWasWie. De deelnemende erfgoedinstellingen zijn eigenaar van WieWasWie.

Stichting Archiefprogrammatuur (STAP) heeft de website ontwikkeld. STAP is in 1989 door de erfgoedinstellingen opgericht. STAP houdt zich bezig met het beheer, ontwikkeling en exploitatie van landelijk samenwerkingsprojecten binnen de erfgoedsector met een technologiecomponent. De dagelijkse uitvoer van het project lag in handen van het Projectbureau van STAP.

logo CBG

Begin 2012 is het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) aangesteld als exploitant van WieWasWie. Het CBG is het landelijke centrum voor kennis, documentatie en voorlichting op het gebied van stamboomonderzoek (genealogie) en wapenkunde (heraldiek). Het CBG beheert zowel de website WieWasWie als deze blog.

WieWasWie